KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

MĚSTSKÁ KONFERENCE V DUCHCOVĚ 22. 10. 2015

Městské konference v Duchcově se zúčastnili delegáti z 5. a 7. ZO KSČM Duchcov a ZO Lahošť. Předsedkyně ZO Želenky byla omluvena. Městská konference zvolila předsedou městského výboru Petra Kňourka a novou místopředsedkyní se stala Martina Zigmundová (44), která jednání městské konference řídila. Předseda MV přednesl zprávu postihující politiku našeho státu za posledních dvacet pět let, kterou ještě připravil zesnulý předseda MV KSČM Dr. Jiří Kraft. Konference projednala a schválila doporučující návrhy pro okresní konferenci. Jednání byl přítomen i místostarosta města za KSČM Stanislav Strohmeier a teplický zastupitel Jaromír Kohlíček.  Tajemnice OV KSČM se zabývala materiály k diskusi a protože se k nim přítomní nevyjádřili, požádala městský výbor, aby tak učinil v nejbližší době. Místopředseda OV KSČM Tomáš Zíka za svou osobu i za předsedu OV KSČM Oldřicha Bubeníčka poděkoval za práci na akcích, především PA Duchcovský viadukt a Vatra k SNP. Připomněl vrcholné stranické jednání a volby v roce 2016. V této souvislosti poukázal na to, že poprvé v historii jsme ve  vedení kraje a musíme se zpovídat ze své práce. Vyzdvihl osobu hejtmana, který nikdy nezavře dveře a vždy naslouchá občanům. Naším úkolem je volby vyhrát a získat více mandátů.