KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

15. ZASTUPITELSTVO MĚSTA TEPLICE 23. 6. 2017

Zastupitelstvo mělo obvyklý průběh. 27 bodů bylo zahájeno ve 14,00 obsáhlou diskusí nad závěrečným účtem za rok 2016. Proti plánovaným cca 100mil. Ztráty vše skončilo v přebytku. Rozdíl 263 milionů. V komentářích je popsáno, jak se Akvacentru a dalším organizacím dařilo plnit tržby i řada postřehů z jejich činnosti. Zajímavé jsou úspory z titulu provádění výběrových řízení. Šlo o více než 39 mil. Kč. Někteří zastupitelé obsáhle rokovali o různých typech srovnání s Děčínem, Chomutovem a Mostem. Výsledek po hodině nebyl žádný aj. Kubera se mohl předvést v přímém přenosu jako kouzelný vypravěč. Rozpočtová opatření obsahují opět zajímavou položku – více než 400 tis. Kč na integraci cizinců. Měl bych dostat od pana místostarosty obsah této položky (konkrétní akce). Nová vyhláška o poplatcích za psy a o záboru veřejného prostranství i Změna referenční tržby za smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti s Ústeckým krajem nebyly spojeny s velkou diskusí.

Optimalizace provozu MHD znamená přečíslování linek a vznik několik nových zastávek. S platností od 4. 9. (tedy nového školního roku). Po neschválení odpisu pohledávky za zkrachovalou firmou Deckart není jasné, jaký bude další postup. V účetnictví je pohledávka odepsaná, ale papírově není odpis zastupitelstvem dotažen.

Na Nové Vsi byly prodány družstvu pozemky ramp k domům. Ve vnitrobloku mezi Masarykovou a 28. října je prodána rozpadlá opěrná zeď a proužek pozemku k jejímu opravení, a to firmě, kteráže má parkoviště nad zídkou. Dále byl zamítnut prodej několika parcel v různých částech města.

Pravidla pro uvolňování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb jsou změněna v souvislosti s přechodem sociální péče na kraje. Byly schváleny dotace na podporu sportu na podporu sportu dětí a na sportoviště. Velmi neuspořádaná až chaotická byla debata o přípravě koupaliště. Po zoufalém odporu pana primátora vůči jakékoliv možnosti obnovit koupaliště na Zámecké se koalici podařilo prohlasovat další práce pouze na lokalitách Třešňovka a Kudlich – vodojem.

Přijatý Plán odpadového hospodářství je obsáhlý materiál a k němu byla přijat obecně závazná vyhláška na téma komunální a stavební odpad. Mj. stanovuje jako jeden z cílů postupné snižování objemu tuhého komunálního odpadu. Po roce 2020 má být zakázáno jeho skládkování, není ale jasné, co s ním budeme dělat.

Exotické návrhy páně Mráčka a pana ředitele gymnasia nebyly schváleny a v bodě Různé byl opět prostor pro rozmarné vyprávění J. Kubery o SVS a SČVaK. S L. Škardou jsme několikrát zasáhli do diskuse s konstruktivními poznámkami.

Příští zastupitelstvo bude v září.

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc., zastupitel města Teplice za KSČM