KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

DEN HORNÍKŮ V KOŠŤANECH 9. 9. 2016

V klubu seniorů v Košťanech se sešli členové a příznivci KSČM a členky Levicového klubu žen, aby si připomněli devátého září jako den horníků. Skoro v každé rodině totiž byl nějaký ten horník a jejich těžká a pro stát důležitá práce bývala v minulosti náležitě oceňována. Všechny přivítala předsedkyně LKŽ Drahuška Králová a předseda MV KSČM Jiří Dudešek rozdal propagační materiály k volbám.  Setkání přišla pozdravit i krajská zastupitelka Jitka Hanousková, která informovala o závěrečné fázi volební kampaně a pozvala na řadu akcí, kde se představí kandidáti do zastupitelstva Ústeckého kraje. V klubu se líbilo i předsedkyni LKŽ Teplice Nataše Schalkové, která všechny pozvala na Václavskou zábavu do Perly.  Pak se již rozproudila příjemná zábava. V Košťanech tak založili novou tradici – oslavu  DNE HORNÍKŮ.