KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

KONGRES ŽEN 2015

Druhý Kongres žen se konal v Praze v Národním domě na Vinohradech. Zatímco první kongres v roce 2013 překročil hranici 500 zúčastněných, počet letošních účastnic a účastníků překročil již hranici 1000.

Téma 2. kongresu bylo zaměřeno na ŽENY A MÉDIA

Zahájení proběhlo společně v Raisově sále, kde prostřednictvím videozáznamu promluvila k přítomným Eurokomisařka Věra Jourová, jež má v agendě také rovné příležitosti. Ta se chce zaměřit na:
 Postavení žen na pracovním trhu a umožnění integrace pracovního     a soukromého života.

 Podporu vyššího zastoupení žen v rozhodovacích procesech

 Eliminaci genderově podmíněného násilí

 Odstraňování rozdílů v odměňování žen a mužů

Organizátorky letošního Kongresu žen (KŽ), i toho před dvěma lety, vyšly z příkladu obdobné akce, jež se, zřejmě úspěšně, koná mnohem delší dobu v sousedním Polsku. Proto v úvodním bloku vystoupila také Dorota Warakomská, členka programové rady polského KŽ (Kongres Kobiet) a zároveň jeho tisková mluvčí.
Oživením kongresu bylo vystoupení francouzského velvyslance v ČR Jeana-Pierra Asvazadouriana. I on prohlásil velmi dobrou češtinou, že v jeho zemi je stále co zlepšovat. Ve Francii televizní kanály věnují ženám jen třetinu času. Ve zpravodajstvích a dokumentech se objevují ženy nejčastěji jako matky či odbornice na domácnost, v horším případě jako objekt násilí.
Poté vystoupila na podium předsedkyně organizačního výboru KŽ, socioložka Marcela Linková. »Žijeme ve společnosti, kde je normální nezvat do diskusí o celospolečenských tématech ženy, kde moderátorky vypadají jako panenky, kde rozhodují o obsahu téměř výhradně muži, kde polonahé ženské tělo můžeme použít k prodeji čehokoliv«, uvedla velmi rázně s dovětkem, že když jdeme do trafiky pro noviny, obklopují nás velmi často obálky pornografických časopisů. Podle ní se téma rovnosti obou pohlaví bagatelizuje. Linková vyjádřila vděk generacím feministů a feministek. Feminismus není přežitek ani nadávka, proto vyzvala: »Hlasme se k feminismu! Mějme víru v lepší svět a sílu tento svět měnit!«
Výsledkem KŽ je desatero, které by mělo pomoci situaci změnit. Účastnice a účastníci s ním byli seznámeni na závěr a všichni je přijali. Poté bylo předáno na Úřad vlády ČR náměstkyni ministra Dienstbiera Martině Štěpánkové, aby se stalo součástí vládních koncepcí a vizí.
1. Jazyk je mocný, mluvme správně: Studenti, právníci, sportovci? Proč, když mluvíme i o ženách? Používejme mužských a ženských tvarů profesí atd.
2. Braňme se stereotypům: A kdybych byla muž, zeptal byste se taky tak? Zkuste to jinak!
3. Vyžadujme rovné zastoupení žen a mužů v diskusních pořadech.
4. Trvejme na genderové vyváženosti v regulatorních orgánech: Kvóty fungují.
5. Získejme více žen do vedoucích pozic v médiích: Společnost tvoří 50 % mužů a 50 %
žen. Proč nejsou ve vedení?
6. Vytvářejme pracovní prostředí přátelské rodině: Sdílené místo, částečné úvazky, práce z
domova apod. Proč ne v médiích?
7. Řekněme »ne« produktům, které prodává sexistická reklama.
8. Podporujme různost na obrazovkách i v éteru: Věk, pohlaví, sexuální orientace, rasa,
etnicita… Na obrazovky patří vše stejně jako do života.
9. Nerozdělujme svět na mužský a ženský, je jen jeden.
10. Ženy, spolupracujme! – Feminismus není nadávka.

Kongres žen se také zabýval otázkou násilí páchaného na ženách, které je často genderově podmíněné. Petici proti tomuto násilí, která je adresována předsedovi vlády ČR Mgr. Bohuslavu Sobotkovi, bylo možno podepsat přímo na místě nebo tak můžete učinit na webových stránkách STOP NÁSILÍ NA ŽENÁCH – www.stop.cz

Soňa Grochalová
Členka Komise žen ÚV KSČM za Ústecký kraj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *