KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Archiv 2.čvrtletí

2011-06-27 JUBILEJNÍ 20. MILEŠOVKA
Oldřich Bubeníček
Jubilejní 20.ročník výšlapu na Milešovku proběhl o víkendu. Pořadatel MV KSČM Teplice přivítal na vrcholu nejvyšší hory Českého středohoří 65 turistů všech věkových kategorií. Někteří využili k výhledu do kraje i věž observatoře, a bylo vidět hodně daleko. Všichni dostali pamětní list a placku s vyobrazením Větrné hory, jak se jí také říká. Děti soutěžily v malování obrázků a dospělí využili slunečné počasí k neformálním diskusím. Byli zde například místostarostka Litvínova Erika Sedláčková, místostarosta Oseku Jiří Hlinka, radní z Jílového Josef Váňo, krajští zastupitelé Oldřich Bubeníček a Petr Brázda, předseda OV KSČM z České Lípy Václav Větrovec, turisté nejen z teplického okresu, ale i Štětí, Čížkovic, Terezína či Hradce Králové. A jak řekla při loučení hlavní organizátorka Jitka Hanousková, všichni se již těší na 21.ročník.
2011-06-20 UŹITEČNÉ SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ
Jitka Hanousková
Ve čtvrtek 16. června se uskutečnilo v tomto volebním období již třetí pracovní setkání zastupitelů teplicka zvolených za KSČM. Předseda Okresní rady členů zastupitelstev, místostarosta obce Bystřany Antonín Kamenský nastolil nosné téma: dotace a jejich využití. Dílčím tématem byla informace o účetním vypořádáním roku 2010. K čerpání dotací z evropských fondů hovořila osoba nejpovolanější ? europoslanec Jaromír Kohlíček. Přítomné zastupitele moc nepotěšil. Prostředky z fondů se čerpaly jen z jedné třetiny. Do roku 2014 (respektive 2016) se již moc projektů nestihne realizovat a nové rozpočtové určení daní se nechystá. Zpracování žádostí na zateplení budov vázne. Největší podpora jde v současné době malým zemědělcům. Ministerstvo zemědělství se snaží dojednat co nejlepší vyjednávací pozice a posílit program na rozvoj venkova. Určité možnosti se rýsují ve spolupráci se Saskem. Je možno čerpat dotace i z česko-německého fondu, ale musí to být rozumné návrhy a zvažovat, co je únosné a reálné. Nabídl zastupitelům otevřít dveře tam, kde to jen trochu bude možné. Do diskuse se zapojili všichni přítomní zastupitelé. Shodli se v názoru, že ve městech je situace kolem dotací přece jen snadnější, většinou mají pracovníka vyčleněného na zpracování projektů a podkladů pro čerpání dotace, obce musejí projekty zadávat firmám. Největším kamenem úrazu je předfinancování projektu z prostředků obcí. Dotační peníze dostanou až po realizaci, takže kromě spoluúčasti musejí čerpat peníze z vlastních rozpočtů. Pokud se projekt nerealizuje, protože obec na něj nedostane dotaci, tak o peníze nenávratně přijde. Na to poukázal místostarosta Novosedlic Milič Kočina, kde byl zamítnut projekt na chodníky za 5 mil. Kč. Antonín Šlechta jako opoziční zastupitel Újezdečku kritizoval vedení obce za hazardování s dotací 53 mil. na zasíťování 77 rodinných domků, které se rok od roku odsouvá. Hana Haklová z Hostomic si posteskla, že projektů mají hodně, ale pro pracnost jich bude v určeném termínu podáno málo. Jsou ale i úspěšné projekty, jak zateplení škol, školek, bytů, výstavba penzionů. Marie Struhová z Dubí informovala o zajímavém projektu Dům porcelánu s modrou krví, který bude stát 17,3 mil., ale město se bude podílet jen 15 %. Milan Černík z Proboštova požádal obce sdružené v mikroregionu Cínovec o spoluúčast na projektu výstavby penzionu, protože sami 26 bytů neobsadí. S podobným projektem přichází obec Bystřany. Mají v plánu postavit 60 bytovek propojených s Domovem důchodců. Chtějí požádat o spoluúčast šachty a ČEZ, jejichž pracovníci v důchodovém věku by pak mohli tyto byty využívat. Místostarosta Oseka Jiří Hlinka si pochvaloval průběh regenerace dvou panelových sídlišť. Provádějí ho po částech, vždy jeden rok příprava a druhý rok realizace. Připravují se i na velký projekt výstavby 164 RD. Prozatím jednají s pozemkovým fondem o pozemku, jehož polovina je v historickém majetku církve. Předseda klubu KSČM v KZ Oldřich Bubeníček upozornil na možnost čerpání dotačních titulů, které jsou pravidelně vyhlašovány krajským zastupitelstvem. Řadu aktivit lze financovat i z fondu hejtmanky. V závěru jednání bylo určeno téma na zářijové setkání ? VPP a činnost úřadu práce.
2011-06-15 LEVICOVÝ KLUB ŽEN BILANCOVAL
Nataša Schalková
předsedkyně LKŽ Teplice
Na červnovém setkání Levicový klub žen v Teplicích zrekapituloval svou činnost za první pololetí. Mohl konstatovat, že úkoly, které si vytýčil, byly plněny dobře. Uspořádaly dvě zábavy, podílely se na organizaci MDŽ i 1. máje v Teplicích. Na setkání vždy gratulují členkám, které mají v daném měsíci narozeniny. Důležité momenty LKŽ jsou zaznamenávány v kronice. LKŽ se vzorně stará o pomník Karla Aksamita na teplickém hřbitově. Členky podpořily svou účastí akce, které organizoval MV KSČM v Teplicích i OV KSČM, od Duchcovského viaduktu, přes setkání s občany na náměstí v Teplicích, besedu s kubánským ambasadorem, diskusní kluby až po pietní akty v Terezíně a v Havlíčkových sadech. Aby mohl klub ještě více rozvinout svou činnost a pořádat zejména propagační akce, potřeboval by více finančních prostředků. Výtěžek ze zábav na vše nestačí. Jednou z možností je dotace z OV KSČM. LKŽ připravuje na 2. pololetí Václavskou zábavu a tradiční Vánoční posezení.
2011-06-13 AKTIVITY EUROPOSLANCE
Ing. Jaromír Kohlíček, CSC.
zajímali jsme se o to, co dělá europoslanec, když zrovna není v Bruselu či Štrasburku na zasedání. A není toho právě málo, posuďte samiOd hektických dní k MDŽ jsem se soustředil na několik oblastí činnosti. První z nich je práce se školami, ostatně tuto aktivitu jsem dostal do vínku při prvním zvolení poslancem. Společně s Milanem Hrabalem, básníkem a překladatelem z Varnsdorfu, jsme uskutečnili několik besed s dětmi ze základních a středních škol a v květnu byla předána ocenění za nejlepší literární práce k tématu „Lužice, Lužičtí Srbové a můj vztah k nim“ a pět nejlepších prací studentů Gymnázia Teplice bylo vyhodnoceno a studenti obdrželi diplomy a drobné publikace Knihovny Varnsdorf. Podobné vyhodnocení spojené s představením knížky Lužickosrbská přísloví se konalo se žáky základní školy Jiříkov i v pondělí 6. června. Je známo podle mezinárodních srovnání, že české děti mají problém se čtením a porozuměním textu. Proto mají naše přednášky dva cíle. Za prvé jde o seznámení s tématem (Lužice, Lužičtí Srbové, jejich kultura a jazyk a jejich vztahy k Čechům a českému státu). Za druhé má naše vystoupení motivovat studenty a žáky k literární tvorbě, která by se vázala k tématu besedy. Další aktivitou, která se opakuje celá léta, jsou besedy na školách o Evropské unii a evropské integraci. Poslední z nich proběhla v prvním týdnu června na Hotelové škole v Mariánských lázních. Druhou aktivitou, která není přímo svázána s mojí prací v parlamentu nebo městském zastupitelstvu, je práce se starosty a zastupiteli. Poslední byla účast na setkání se zastupiteli okresu Tachov na přelomu května a června, přičemž dopoledne bylo využito k besedě se studenty Integrované střední školy v Plané o Evropské unii. Samozřejmě jsem se také zúčastnil jednoho z Dětských dnů. Tentokrát to bylo v Chomutově v sobotu dne 28. května, kde jsem tvořil doprovod dvěma svým vnoučatům a manželce. Dlouhodobá spolupráce se Slezskou univerzitou Opava, fakultou v Karviné, pokračovala účastí na předání diplomů absolventům Univerzity třetího věku ve druhé polovině května. V oboru dopravy kromě řešení úkolů spojených s prací v EP (v polední době zejména v roli stínového zpravodaje u Zprávy kolegy Al Khadrauiho na téma Zpoplatnění užití infrastruktury u těžkých nákladních aut) a dalších drobnějších záležitostí spojených s funkcí koordinátora poslanecké skupiny GUE/NGL jsem se věnoval některým otázkám vztahu EU ? Ukrajina. Jsem členem meziparlamentní skupiny. Jednání probíhají na různých úrovních a skupina pro spolupráci mezi EP a Ukrajinskou verchovnou radou (parlament Ukrajiny) mají také svoji roli. V oboru dopravy dlouhodobě spolupracuji zejména s Leteckou amatérskou asociací (LAA) a dalšími organizacemi v oboru letecké dopravy, není možné se vyhýbat problémům v dopravě silniční, železniční a vodní. V oboru letecké dopravy jsem se zúčastnil na pozvání LAA výjezdního zasedání podvýboru pro dopravu na letišti v Hradci Králové. V železniční dopravě pokračuji v jednáních na téma propojení trati Sebnitz ? Dolní Poustevna a řešení drobných otázek úpravy infrastruktury. V lodní dopravě jsem v rámci přípravy výjezdního zasedání jednoho z výborů poslanecké sněmovny jednal na Ředitelství vodních cest a dnes jedu na Povodí Ohře. Tématem budou protipovodňová opatření v oblasti ČR ? PR ? SRN. Obě témata budou součástí studijních dnů skupiny GUE/NGL ve třetím týdnu září t.r. a jako místní poslanec připravuji program jak na české, tak německé straně hranice společně se svými německými kolegyněmi a ostatními členy Poslaneckého klubu. Program výjezdního zasedání klubu GUE/NGL z EP se bude zabývat mimo jiné záležitostmi spojenými s těžbou uhlí v Podkrušnohoří, rekultivacemi a problémy s dřevinami na Krušných horách (kloubnatka). K tomu jsem už vedl některá předběžná jednání na přelomu května a června. Přestože výjezdní zasedání výboru PS PČR pro státní správu a regionální rozvoj bylo odsunuto na září, připravil jsem předběžně s odbornými pracovníky oba body jejich programu, a to plavbu na Labi s Ředitelstvím vodních cest a sociální začleňování s pracovníky KÚ Ústí n/L. V činnosti, kterou vykonávám řadu let, nelze pominout také spolupráci v rámci stálého fóra Evropské levice (SFEL), kde jsem mluvčím a samozřejmě jsem se zúčastnil aktivně Eurocampu v Dolcích u Trutnova (pořadatelem byly OV KSČM Trutnov a Jičín, zastupující hradeckou krajskou radu). Eurocampu se samozřejmě zúčastnili zástupci okresu Semily a řady okresů ze střeních Čech, zástupci KSS z Martina a zástupci Linke a DKP z řady spolkových zemí, zvláště Branibory, Sasko, Bavorsko a Brémy. V rámci spolupráce s organizacemi pracujícími v letecké dopravě jsem se zúčastnil leteckého dne v Pardubicích a projednal některé otázky s ředitelem organizace Řízení leteckého provozu. V polovině května jsem zúčastnil se skupinou senátorů exkurze spojené s diskusí v JE Temelín (jako jediný poslanec). Se starosty obcí řeším průběžně některé problémy (např. podařilo se pomoci při řešení zadlužení obce Chlumec u Ústí n/L.) Zúčastnil jsem se v roli sponzora sportovního dne handikepovaných Libereckého kraje a zajistil jsem ceny mimo jiné pro závod minikár AVZO v Okounově u Chomutova (jde o součást mezinárodního mistrovství České republiky v této disciplině). Protože se nám některé kruhové objezdy v Teplicích i v jiných částech Ústeckého kraje na první pokus příliš nepovedly, vedl jsem několik jednání za účelem jejich opravy (na Ředitelství silnic a dálnic). Na ČVÚT Praha jsem projednal s kolegy zabývajícími se silnicemi přípravu zadání diplomové práce na téma Konstrukce kruhových objezdů, event. Technické podmínky pro stavbu kruhových objezdů. Zúčastňuji se také různých společenských akcí (Otevření lázeňské sezóny v Teplicích, Ignis Brunensis v Brně aj.) Ve volných chvílích pokračuji ve studiu španělštiny, běhám, jezdím na kole, a na zahrádce v Teplicích i u chalupy v západních Čechách vypadá letos nadějně úroda salátu i mrkve. Na přelomu května a června jsem byl po sedmdesátéšesté darovat krev v Teplicích a také jsem oddal několik šťastných novomanželských párů.
2011-06-07 PRACOVNÍ SETKÁNÍ PŘEDSEDŮ FV
Ing. Lubomír Škarda
předseda FV statutárního města Teplice
2. června jsem se zúčastnil pracovní porady krajských zastupitelů a zastupitelů statutárních měst zvolených za KSČM, předsedů a členů finančních výborů. Kromě plnění krajských rozpočtů roku 2010 se porada zabývala i problematikou rozpočtů roku 2011 a výsledky hospodaření krajů v oblasti zdravotnictví v roce 2010. Jednání bylo kvalifikované, na úrovni, s reprezentativním zastoupením. Všech 23 účastníků bylo na jednání připraveno, hovořilo se o konkrétních číslech, konkrétních věcech z rozpočtů, bylo to přínosné. Sám jsem hovořil o specifické problematice ekonomiky lázeňského města Teplice. Kvituji, že vedení KSČM bude v těchto setkáních pokračovat.
2011-06-01 LEVICOVÁ ELITA EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZAMÍŘÍ DO KRAJE
Oldřich Bubeníček
Nezadržitelně se nám blíží léto a potom se již naplno začne pracovat na přípravě krajských voleb. Při výročních jednáních základních organizací komunistů se budou navrhovat první jména na kandidátky. A musí to být jména, která budou minimálně v širokém okolí znít. Potom se vše projedná na okresních konferencích, navrhnou se vedoucí kandidáti krajů a na krajských konferencích se určí konečné pořadí, se kterým se půjde do tvrdé konkurence o co nejlepší umístění na stupních vítězů. Po zkušenostech z minulých voleb v Ústeckém kraji, se zde musí připravit takový volební řád, aby všech sedm okresů mělo šanci mít své krajské zastupitele. S odstupem času můžeme říci, že volební řád pro minulé krajské volby, který byl prosazen narychlo, byl špatný. Nyní byl zveřejněn internetový průzkum agentury SANEP, a ten nevypadá vůbec špatně. Pokud vezmeme v úvahu, že v Praze krajské volby nebudou, může levice zvítězit ve všech krajích. Sociální demokracie je pod 30 procent pouze ve Středočeském kraji a KSČM pod 12 procent (i když hodně) také pouze v tomto kraji. V Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském jsou komunisté druzí, v Ústeckém se s 15,8% dotáhly na ODS a o druhé místo se dělí. Na Vysočině to je třetí místo a v dalších krajích čtvrté. Z toho vyplývá, že obavy, pokud se budou komunisté nejen v Ústeckém kraji podílet na moci, jim přinese ztrátu přízně voličů, se ukazují jako liché. Naopak o zastupitelích KSČM se celkem pravidelně dočteme v krajských novinách, účastní se řady oficiálních či neoficiálních akcí. Jsou vidět ve školách, mezi hendikepovanými, účastní se akcí, kde je podíl kraje. Poslední jednání krajské rady KSČM ukázalo, že klub zastupitelů vystupuje jednotně a má plnou podporu krajské rady. To nakonec ocenili i předseda strany Vojtěch Filip a místopředseda Milan Bičík. Pravděpodobně v září vyjede do Ústeckého kraje levicová frakce Evropského parlamentu, s doprovodem se bude jednat o 80 lidí. Podle europoslance Jaromíra Kohlíčka se budou zajímat o obnovu lesních porostů v Krušných horách, o těžbu uhlí a následné rekultivace na Mostecku, seminář ke splavnosti dolního toku Labe proběhne na krajském úřadě, navštíví Terezín a budou jednat se starostkou Růženou Čechovou. Ubytování a další program budou mít v Drážďanech. To bude další možnost prezentace radikální levice na veřejnosti.
2011-05-31 DO VOLEBNÍHO PROGRAMU LIMITY, DOPRAVA, ŠKOLSTVÍ
Oldřich Bubeníček
předseda ÚsKR KSČM
a klubu krajských zastupitelů
Včera proběhlo mimořádné zasedání Ústecké krajské rady KSČM za účasti vedení strany, členů ÚV KSČM za kraj a klubu krajských zastupitelů, za řízení člena VV ÚV KSČM Pavla Vodseďálka. A návštěva měla reprezentativní složení – předseda Vojtěch Filip, místopředsedové Miloslava Vostrá, Milan Bičík a Stanislav Grospič. Hlavním bodem jednání, které se nakonec protáhlo na čtyři hodiny, bylo sjednocení názoru na otázku tzv. ekologických limitů těžby uhlí, které se v současné době nejvíce dotýkají lomu Československé armády na Mostecku. V nejbližší době hrozí propuštění několika tisícům pracovníků dolů. Na hranici limitů se nachází osada Černice a dále městečko Horní Jiřetín. OV KSČM v Mostě přijal již 6.dubna 2010 stanovisko, které za přesně stanovených podmínek, souhlasí s další těžbou. Předseda OV KSČM Radek Belej znovu všechny se stanoviskem seznámil. Předseda Filip v úvodu řekl, že mostecké stanovisko je rozdílné s názorem KSČM jako celku a je třeba celou záležitost znovu prodiskutovat. Lom Československé armády nedávno navštívil klub KSČM krajských zastupitelů, byla zde stínová ministryně životního prostředí KSČM a poslankyně Kateřina Konečná v doprovodu další poslankyně Gabriely Hubáčkové. V bohaté diskusi podpořili mostecké stanovisko senátor Václav Homolka, krajští zastupitelé Josef Nétek, Oldřich Bubeníček, Josef Tachecí, členové ÚV KSČM Václav Šenkýř a Milan Pipal a také člen krajské rady Martin Hošek. Předseda Filip zvlášť ocenil vystoupení Šenkýře, Pipala a Bubeníčka a zdůraznil, že v kraji neselhala poznávací funkce KSČM, ale pouze selhala komunikace mezi OV KSČM Most a ústředním výborem. Dodal, že je potřeba koordinovat postup zastupitelů Mostecka a kraje v této oblasti. K vypracování nového stanoviska KSČM v této ožehavé otázce vytvoří místopředseda Grospič pracovní skupinu, ve které bude mít Ústecký kraj dva až tři zástupce. Návrhy jsou již konzultovány s dotčenými okresy (Most a Chomutov) a zástupce schválí zasedání Ústecké krajské rady. Jako host se jednání zúčastnil člen VV OV KSČM Teplice Bohumil Zajpt. K ekonomickým otázkám hovořila místopředsedkyně Vostrá. Místopředseda klubu krajských zastupitelů Stanislav Rybák připomněl další ožehavé téma, které se začne více skloňovat před nadcházejícími volbami, a to je otázka splavnosti dolního toku Labe na českém území. Krajští zastupitelé KSČM se již v minulosti vyslovili pro výstavbu alespoň jednoho jezu, který by zlepšil plavební podmínky v období sucha. Klub obnoví kontakt s ředitelstvím Povodí Labe. Hovořilo se také o dopravní síti a dopravní obslužnosti, optimalizaci škol. Zde místopředseda Bičík ocenil, že Ústecký kraj je nejdále vzhledem k dlouhodobé přípravě projektu. Člen KR Pipal dodal, že cílem slučování musí být zvýšení kvality středního školství. Ze strany Filipa a Bičíka byla oceněna práce krajských zastupitelů. Filip jako předseda kontrolního výboru sněmovny také připomněl kauzu předražených přístrojů pro Krajskou zdravotní, která se táhne již z minulého volebního období a náročnost práce orgánů této společnosti v nejbližším období. K práci klubu krajských zastupitelů vystoupili Ivo Perna, Jaroslav Komínek, Josef Tachecí, Karel Krčmárik, Tomáš Zíka, Oldřich Bubeníček, Josef Nétek, Ladislav Drlý. Součástí jednání byla i otázka kádrové a obsahové přípravy krajských a u nás ve třech obvodech i senátních voleb. V Chomutově bude post obhajovat Václav Homolka a v Litoměřicích bude nominována předsedkyně OV KSČM Jitka Sachetová. V Teplicích navrhl MV KSČM Osek, aby tentokrát kandidovala žena a s návrhem přišel MV Krupka. Další návrhy jsou zatím z Teplic a Ohníče.
2011-05-25 ZA POPULARITOU A VÝSLEDKY JSOU ROKY OBĚTAVÉ PRÁCE
Oldřich Bubeníček
předseda klubu KSČM
zastupitelstvo Ústeckého kraje
V rámci připomenutí devadesáti let od vzniku komunistické strany v českých zemích se také diskutuje o zlepšení volebního postavení současné KSČM. Lamentovat nad tím, že nám nejsou nakloněny sdělovací prostředky všeho druhu, to je totéž jako ono pověstné házení hrachu na zeď. Žijeme v kapitalistické společnosti, která nectí ani zažité zákonitosti západní Evropy, a proto nemůžeme očekávat, že nás někdo v této branži pochválí, či nám bude otevřeně nakloněn. Že jsou Haló noviny světlou výjimkou, že tu je Rádio Haló Futura, to jsou jen pověstné kapky v moři. A ještě si jich nevážíme. Prostě komunisté si musí vystačit sami, jakou propagaci si udělají, takou budou mít. A to platí hlavně v období voleb. A aby byla tato propagace trochu úspěšná, musí být v terénu lidé, kteří mají přirozenou autoritu, lidé je berou, a vůbec jim nevadí, že to jsou komunisté. Hlavní tíhu nesou v místech zastupitelé. Ať se to někomu líbí nebo ne, přes populární zastupitele se dělá jméno KSČM v místech a krajích. Je dobré se podívat na výsledky komunálních a krajských voleb, podívat se kolik který kandidát dostal hlasů, to ukazuje, zda ho lidé berou nebo ne. Pokud ho berou, může se klidně postavit kandidátům pravicových stran a uspěje. V době nepředstavitelné korupce a poklesu politické morálky veřejnost na komunistických zastupitelích oceňuje, že nejsou namočeni do žádných afér, úplatkářství, pochybných dotací či výběrových řízení. Na druhou stranu se musí z titulu zastupitele účastnit akcí, kde je jako zastupitel zván nebo delegován. To je další možnost pro zviditelnění KSČM, i když se jméno třeba objeví jen v tiskové zprávě, ale na akci ho vidí desítky dalších lidí. A to je ta devíza, na které se musí stavět i pro další krajské volby, ale nejen krajské. Stačí připomenout senátní, kde se nám ne příliš daří. Máme kriteria, jak by měl kandidát vypadat, co by měl umět, ale stále zapomínáme, že v první řadě musí být známý mezi lidmi svého obvodu, a známý v kladném slova smyslu. Zde je na prvním místě jméno a teprve dále strana, za kterou kandiduje. Potom, pokud to dokážeme ekonomicky podbarvit, má šanci na druhé kolo. A to další je již sázka do loterie. Také ve sněmovních volbách nesmíme zapomínat na popularitu. Samozřejmě, že zde musí mít kandidát alespoň středoškolské vzdělání, ale hned potom musí být ve svém městě, okrese známý. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že se nikdo nestane známým přes noc. Jsou to stovky hodin a často roky dobrovolné práce mezi lidmi, mezi těmi, kteří to potom dokážou ocenit. A na to mnozí zapomínají a pouze mladší nebo střední věk dávají jako prioritní devízu pro volitelná místa. V místech nebo krajích, kde se nám podaří skloubit jednotlivé požadavky do optimální podoby, máme šanci na výraznější úspěch KSČM. To ukázaly komunální volby a ukáží i krajské, a pevně věřím i senátní volby.
2011-05-20 DISKUSÍ KLUB K 90. VÝROČÍ KOMUNISTICKÉ STRANY
Jitka Hanousková
Ve čtvrtek 19. května se v prostorách OV KSČM Teplice uskutečnil další z oblíbených Diskusních klubů. Tentokrát věnovaný 90. výročí KSČ. Hostem byla zkušená politička PaedDr. Květa Čelišová. Přivítala ji zcela zaplněná zasedací místnost, stejně jako europoslance Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc., který si v nabitém programu vyšetřil čas a na svůj domovský okres zavítal. K. Čelišová se především prostřednictvím svých vlastních vzpomínek a prožitků dotkla doby budování socialismu. Ve více jak hodinovém úvodu se však zaměřila především na posledních dvacet jedna let života strany. A opět vycházela z vlastních zkušeností poslance ČNR a posléze PS PČR. Vyzdvihla dobu těsně po listopadu 1989, kdy se strana semkla a poslanci pomáhali okresům existenčně přežít nejtěžší dobu novodobé historie strany. Vzpomínala na dobu, kdy byli poslanci v budově ÚV srdečně vítáni, dveře všech kanceláří byly dokořán. Jako poslanci drželi za jeden provaz a dnes mezi sebou někteří ani nekomunikují. Neváží si situace, čím vším museli dříve poslanci projít a za jakých podmínek pracovali, a rádi. Nebylo výjimkou objet několik akcí denně, setkat se stovkami lidí. Dnes není aktivita poslanců koordinovaná a často se stane, že na nějakou akci jich přijde i několik a mohli by být někde jinde. To je ale jedna z opomíjených úloh krajských rad. Byla u vzniku Haló novin, z 23 zakládajících akcionářů HaNo zůstala sama, ostatní odešli do Levého bloku. Připomněla, že HaNo je potřeba číst, jsou aktuální, je nutné však stále překonávat inklinaci členů k bývalému Rudému právu (dnes už jen Právu). Dotkla se i data 19. 1. 1994, kdy na Kuklíku J. Ortman oznámil vznik strany Levého bloku, jehož cílem byl rozklad strany zevnitř. Z poslanců jich zůstalo na pozicích KSČM pouze deset, ale dokázali zachovat stranu v parlamentním systému. Za pochodu tvořili historii strany. Ze strany se vydělila skupina kolem M. Štěpána a založili Komunistickou stranu Československa. Nejcitelněji se jejich působení projevilo na Ústecku a dodnes se konají v Ústí n. L. například dva 1. máje. Tvrdě nás kritizují za sociáldemokratismus, ale tak to není. K. Čelišová je toho názoru, že opozici musíme dělat spolu s ČSSD, ale nesmíme se zpronevěřit našemu Volebnímu programu a naší myšlence. Je třeba komunikovat se všemi. Zhodnotila ze svého pohledu porevoluční sjezdy strany, kterých se kromě jednoho zúčastnila. Vojtěcha Filipa označila za nejlepšího předsedu poslaneckého klubu jakého zažila. Díky ČSSD se KSČM dostala i do vedení PS a V. Filip se své úlohy zhostil víc než dobře. Dnes už ale V. Filipa nehodnotí tak kladně, tato doba si žádá do čela strany člověka, který bude otevřeně veřejně říkat co si myslíme, jinak vycházejí naše snahy do ztracena. Na tiskovkách se chováme moc slušně, musíme tam mít člověka, který dokáže pojmenovat věci pravými jmény. Je pravda, že se hlásíme ke všem stávkám, ale musíme umět řešit i další věci. Na ÚV už nejsou dveře otevřené a okresy jsou zatěžovány zbytečným papírováním, příkladem je plán přijímání do strany. Mělo by nás zajímat, co se děje kolem nás, ale my se na posledním sjezdu kritizujeme mezi sebou. Takové věci bychom si měli vyříkat dřív v rámci krajů a okresů a sjezd otevřít veřejnosti. Pokud budeme zahleděni do sebe, tak se čím dál tím víc budeme izolovat od společnosti. Do nedávné doby nebylo na ÚV ani fungující odborné zázemí pro poslance i okresy. Vždy si vše museli dělat sami. Kritizovat celých 21 let ale není dobře. Příští rok bude sjezd v Liberci. Musíme se na něm zaměřit na lidi práce a lidi bez práce. Diskuse ke sjezdu již probíhají, hledají se řešení, sjezd snad najde cestu. Jsme suverénní stranou, nemáme důvod klopit uši, ale čelem se stavět k problémům a řešit je. Dnešní doba je tragedie, členská základna stárne a všem kdo vytrvali patří slova básníka: „A hrdý buď, žes vytrval…“. K. Čelišová poděkovala všem za to, že vytrvali, že šli do střetů, že hájili jméno KSČ. Nejde vymazat 40 let. Vyzdvihla J. Kohlíčka za besedy na školách, kde odvedl velký kus politické práce. Připomenula, že je dobré, že máme dva uvolněné předsedy výborů na kraji, je přece jen možné něco ovlivnit a zviditelnit KSČM. V následné diskusi B. Zajpt poukázal to, že se nedostáváme do médií, vnímá to jako chybu, v Haló novinách nedostanou prostor obyčejné lidé. Dotkl se sporu Rybák ? Zíka. Jak chceme prosazovat mladé, když jim házíme klacky pod nohy. Lidi by za námi šli, ale když se hádáme mezi sebou. Vedení ÚV na sever nejezdí, na 1. máji už u nás nebyl kromě Kohlíčka hodně dlouho nikdo. M. Burger vyzdvihl nutnost hledat to, co nás spojuje, vytyčit pět bodů a na ty se zaměřit. H. Vítová se vrátila ke kořenům strany, kdy její otec byl jejím zakládajícím členem, vzpomínala na dobu, kdy ženy roznášely letáky. J. Kohlíček poukázal na nutnost chodit mezi lidi. Vhodné jsou petice, ale ne dvacet prohlášení za rok, ale jednu petici za půl roku. Máme konkrétní sociální program, na něm můžeme stavět. Máme i mírový program, využijme ho. Do škol chodí celých 13 let, odezva je dobrá, jinak musí přistupovat k dětem na ZŠ a jinak ke studentům středních škol. Nemůže tam ale přijít jako komunista, ale jako poslanec a děti si již sami zjistí, za jakou je stranu. A. Novotná se obává, že pokud se 2-3 proudy ve straně nesjednotí, nepřijdou k nám kandidáti. Vedení se nesmí chovat jak sklenění panáci, musí mluvit s lidmi a být s lidmi, ne se jich stranit. Vyzdvihla zesnulého poslance J. Houzáka, který měl velmi lidský přístup a lidi ho brali. Poslanci musí být s lidmi a pro lidi.
2011-05-20 V ÚSTECKÉM KRAJI ŠKOLY NERUŠÍME, ALE SLUČUJEME
Oldřich Bubeníček
předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Ústeckého kraje
Škol je mnoho a dětí málo, to je základní problém středního školství v Ústeckém kraji. Nadbytek kapacit středních škol zákonitě snižuje jejich úroveň. Přijímací řízení jsou většinou formalita, ale nemůžeme se ředitelům divit. Oni mají za školu zodpovědnost, a každý zapsaný žák jsou tolik potřebné peníze do rozpočtu. Proto vezmou každého, kdo se hlásí. A to vše je důvod, proč musí dojít k zásadní změně. Ne, že se budou ředitelé škol doslova prát o každého žáka, ale rodiče a děti se budou snažit dostat na vybranou školu. Budou přijímací zkoušky a zvýší se kvalita výuky. V Ústeckém kraji mění situaci soustava páteřních škol zřizovaných krajem, kde základním kriteriem je počet žáků. Z toho jsou momentálně vyjmuty dvě školy, které mají svoji specifiku ? Konzervatoř Teplice a Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk. Kraj se nepříznivým demografickým vývojem zabývá od roku 2005 a opatření jsou zaváděna postupně, na základě dlouhodobé přípravy. A že jsou tato opatření potřebná, svědčí několik čísel. Ve školním roce 2002-03 plnilo povinnou školní docházku 96,5 tisíc žáků. V roce 2010-11 to bylo jen 68,5 tisíc žáků. Po mírném nárůstu to bude ve školním roce 2014-15 necelých 78 tisíc. A situace na středních školách všech zřizovatelů? Ve školním roce 2002-03 navštěvovalo střední školy 43,5 tisíce žáků, v roce 2010-11 to bylo 39,5 tisíc, ale školním roce 2014-15 to bude jen 29 tisíc žáků. A ještě jedno číslo, v minulém školním roce bylo v 9.třídách asi 9600 žáků. Letos to je cca 6500 a toto číslo bude ještě tři roky. Z toho jasně vyplývá, že počet středních škol se musí redukovat. Poloprázdné školy se nedají ufinancovat. Ovšem kraj nejde cestou rušení škol, ale jejich slučováním. Nyní platí aktualizovaný Postup na vytváření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji na roky 2010-2015. Neruší se žádné obory, které dosud sloučené školy měly. Kraj přistoupil v rámci soustavy páteřních škol na vytváření tzv. Polyfunkčních škol, tedy škol, které nabízejí obory vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, přes obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem a obory maturitní. V některých případech se ještě jedná o vyšší odbornou školu při páteřní škole. Pokud žák nestačí na maturitní obor, může v rámci jedné školy přejít na učební a stejně tak naopak. Struktura této sítě je budována v tradičních sídlech, většinou okresních městech, kde je zachován větší počet a škála škol. Výjimku tvoří další přirozená sídla jako Žatec, Roudnice nad Labem a Rumburk. V jiných městech zůstane případně jedna větší krajská střední škola. Polyfunkční školy a páteřní gymnázia, které splní přísná kriteria mohou získat certifikát Páteřní škola Ústeckého kraje. Postup slučování je celkem jednoduchý. Návrh na sloučení předkládají ředitelé škol, vyjadřují se školské rady, kterých se to dotýká. Návrh je předložen radě kraje a po doporučení jsou písemně informovány orgány samosprávy v příslušných obcích, které se vyjadřují. Následně je návrh předložen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a ke konečnému schválení zastupitelstvu kraje. Pokud hledáme pozitiva slučování. Dá se říci například, že se zvýší kvalita učitelů, kvalifikovaní mohou učit převážně svoje aprobace. Odprodají se nebo pronajmou uvolněné budovy, případně se opustí budovy, kde jsou krajské školy v pronájmu, sníží se nákladovost na žáka, úspora provozních nákladů. Do páteřní školy se soustředí široká nabídka vzdělávacích programů. A velká škola je vždy zajímavější partner pro výrobní a obchodní společnosti.
2011-05-16 Kuličkyáda v Dubí se vydařila
Oldřich Bubeníček
V sobotu se v Dubí uskutečnil již 8. ročník Kuličkyády. Počasí přálo a na školním hřišti cvrkali za doprovodu country skupiny ti nejmenší i dříve narození. Desítky účastníků se výborně bavily. Akci pořádal MV KSČM v čele s Tomášem Zíkou za spolupráce městského úřadu. Mezi sponzory nechyběl OV KSČM Teplice, který v Dubí zastupovala tajemnice Jitka Hanousková. V roli hráče se představil poslanec Josef Šenfeld a v roli pozorovatele krajský zastupitel Oldřich Bubeníček. Všichni soutěžící získali účastnický list a vítězové diplomy a ceny.
2011-05-09 MíÍROVÁ ŠTAFETA CYKLISTŮ MĚLA REKORDNÍ ÚČAST
Oldřich Bubeníček
Rekordní počet účastníků se vydal v neděli na 7. ročník cyklistické štafety míru po památních osvobození. Start byl u lípy tisíciletí, kterou v Dubí vysadili místní komunisté, a cíl u památníku 313 obětí pochodu smrti na Prokopce u Krupky. Cyklisté absolvovali trasu dlouhou 46 kilometrů. Vedoucím jezdcem pelotonu byl zastupitel Krupky Jaroslav Dubský, který vezl štafetový kolík. První stuhu na ní připnul na startu stálý účastník europoslanec Jaromír Kohlíček. Za slunečného počasí vedla trasa pod Krušnými horami do městečka Hrob, kde u hlavní silnice přivítala účastníky předsedkyně MV KSČM Taťjana Vavřínová a u památníku obětem války připnul druhou stuhu starosta města Jan Zelenka (ODS). Druhá etapa končila na hřbitově v Oseku, u památníku vojáků Rudé armády připnul stuhu předseda MV KSČM Václav Dvořák a kytice byla položena i na hrob francouzského vojáka Alberta Bertranda. Příjemným klesáním pokračovala cesta do Duchcova, kde u rybníka Barbora stojí památník Rudoarmějců. Další stuhu připnul předseda MV KSČM Jiří Kraft. Po rovině vedla cesta i do nedalekých Zabrušan, kde u památníku místních obětí války připnula stuhu předsedkyně ZO KSČM Naděžda Hyklová. U pamětní desky také byla tradiční první občerstvovací stanice. V pelotonu, který čítal 23 cyklistů, byl poslanec Josef Šenfeld a také šest zástupců Die Linke z Cottbusu. „Když jsem jim o naší akci řekl, okamžitě reagovali, že se rádi zúčastní. U každého památníku také s námi pokládali květiny a vedou si pečlivou statistiku z cesty,“ řekl Jaromír Kohlíček. Z Mostu přijel Martin Hošek a z Terezína Zdeněk Punčochář. Nejmladší účastnice byly 11leté Michaela Greinerová a Markéta Krejčová a veteránem 79letý Jaroslav Zavadil. Další kilometry již byly náročnější, táhlé stoupání přivedlo cyklisty k památníku Rudé armády v Křemýži, která obec 8. května 1945 osvobodila. Za nemocného starostu připnula stuhu zastupitelka Jaroslava Kačerová (KSČM) a místní ZO KSČM připravila doplnění pitného režimu. Následovala nejdelší etapa na hřbitov v Teplicích, kde spí svůj věčný spánek 137 sovětských vojáků. U památníku připnul stuhu předseda MV KSČM Lubomír Škarda. Nyní čekala na cyklisty sice krátká, ale etapa s prudkým stoupáním na hřbitov v Novosedlicích. Místostarosta Milič Kočina (KSČM) po připnutí stuhy ukázal cyklistům všechny památníky obětem války i hroby Rudoarmějců, o které se obec stará. Mírným klesáním pokračovala cesta na předposlední zastávku do Proboštova. Stuhu připnula starostka Zdeňka Chládková (SNK) a všechny přivítal zastupitel Milan Černík (KSČM), který v neděli slavil kulaté narozeniny. A nechybělo tradiční občerstvení. Poslední rovinaté kilometry směřovaly k památníku obětem pochodu smrti na Prokopce. Po opakovaných sobotních komunálních volbách čekaly na Jaroslava Dubského televizní štáby a poslední stuhu připnul starosta Milan Puchar (ODS). Promluvila zastupitelka a bývalá kronikářka Dagmar Mrázková a po položení květin přišel zasloužený oddech ve stínu stromů. „I letošní ročník se opravdu vydařil, vysoká účast, a důležité bylo, že přálo počasí. Musím poděkovat MV KSČM Krupka, který opět zajistil pozdní oběd pro všechny účastníky. A v přírodě chutnalo,“ ocenila spolupráci jedna z hlavních organizátorek tajemnice OV KSČM Jitka Hanousková, která spolu s místopředsedkyní Helenou Ludvíkovou štafetu doprovázela.
2011-05-03 MÁJOVÉ OSLAVY NA TEPLICKU
Oldřich Bubeníček
Chladné, ale slunečné ráno vítalo na Zámeckém náměstí v Teplicích účastníky prvomájového dopoledne. Přišlo jich na šest stovek. Tradičně hrál Prologue 97, voněly klobásky a maso, děti soutěžily a u stánku KSČM se nafukovaly balónky, rozdávaly se Haló noviny a žetony, a další propagační věci. Vystoupila řada hostů, které uváděla konferenciérka Helena Ludvíková, s napětím bylo očekáváno vystoupení europoslance Jaromíra Kohlíčka, který podrobil tvrdé kritice současnou pravicovou vládu. Krajský předseda KSČM Oldřich Bubeníček připomenul 90. výročí vzniku komunistické strany v Československu, a také zdůraznil, že 1. máj již není pouze oslavou poctivé práce, ale opět se vrátil do podoby boje za sociální práva a jistoty. Vystoupil také člen ÚV KSČM Tomáš Zíka, teplický zastupitel Luboš Škarda a za odboráře Petr Vít. Sympatické bylo vystoupení okresní předsedkyně LKŽ Nataši Schalkové, která zdůraznila nezastupitelné místo žen v levicovém hnutí. Předsedkyně KČP Irma Martinovská mimo jiné pozvala občany na Cínovec, kam 10. 5. mezi 11 – 12 hodinou přijede z Německa pod heslem PROTI NEBEZPEČÍ TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY kolona alegorických vozů mířících do Prahy. Hlavní organizátorka a tajemnice OV KSČM Jitka Hanousková ocenila především přátelskou atmosféru 1. máje. Ale Teplice nebyly v okrese jediné, kde KSČM pořádala 1. máj. V Krupce u Kolosea se dopoledne změnilo v předvolební mítink. V sobotu zde proběhnou opakované komunální volby a vedoucí kandidát Jaroslav Dubský představil celou kandidátku. Také zde si za hudby děti zasoutěžily a nechyběla tradiční tombola. V Zámecké zahradě v Duchcově pořádala KSČM 1. máj s dobrovolnými hasiči, rybáři, sportovci a ČSŽ. Hrála country skupina Střepy a předseda MV KSČM Jiří Kraft si liboval, kolik přišlo mladých lidí. V nedalekém Oseku se sešli komunisté a sympatizanti tradičně v areálu chovatelů a v Dubí ve mstišovské oboře. Již v pátek proběhla v Bílině Předmájová zábava, kterou pořádají komunisté od roku 1990. Celkem se na Teplicku zúčastnilo májových akci na patnáct set lidí.
2011-04-14 PROPAGACE I NA FACEBOOKU
Jitka Hanousková
Předsednictvo MV KSČM Teplice jezdí po vesnicích na výjezdní zasedání a poslední takový výjezd se týkal ZO Rtyně. Do organizace se nově začlenili i dva členové z nedalekých Bystřan.
Během posledního roku se podařilo ve Rtyni získat další mladé členy – z jedenácti jsou nyní čtyři v rozmezí 21 až 32 let. Na zkušenou přijel i nově přijatý 23letý člen z Teplic. Předseda ZO Antonín Veselý začal tradičně otázkou: Proč jsem komunista, a výčtem argumentů. Zdůraznil nutnost radikalizace strany, aby se podařilo oslovit a vtáhnout do dění více lidí. Jako vždy se rozproudila velice živá diskuse. Členy především tíží informační blokáda vůči KSČM, dopady politiky vlády na obyčejné lidi, ať už ve zdravotnictví, sociální oblasti či zvýšením DPH, ale i ztížené podmínky pro chod obcí, o nichž hovořil místostarosta Bystřan Antonín Kamenský. Shodli se v názoru, že změna je možná jedině uspěním ve volbách a že pro to je třeba udělat maximum. A prvním krokem budou krajské volby. Mladí hovořili o názorech vrstevníků, a jak by je mohli oslovit. Nejvíce se vyjadřují na facebooku a dalších sociálních sítích. Je zřejmé, že si začínají uvědomovat nepříznivé dopady vládní politiky a chtějí změnu. Avšak aby je KSČM dokázala oslovit, musí mluvit jejich řečí. Vzešel proto nápad vytvořit na facebooku stránku mladých komunistů a Rtynští se k tomuto úkolu přihlásili. Mladí slíbili pomoc s organizací 1. máje v Teplicích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *