KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PROJEV NA PLENÁRNÍM ZASEDÁNÍ EP 1. 6. 2017

RIZIKO POLITICKÉHO ZNEUŽÍVÁNÍ SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ V ČR

90. léta jsou spojena v zemích střední a východní Evropy s obrovským majetkovým převratem. Výsledkem výprodeje sdělovacích prostředků bylo dominantní postavení německých a švýcarských skupin na trhu médií prakticky ve všech státech.
Tato, v západních zemích EU a Spojených státech naprosto nepředstavitelná situace se začíná měnit. K horšímu.
V České republice postupně nakupují sdělovací prostředky multimilionáři, a protože neexistuje v této oblasti žádná regulace vlastnictví, mimochodem běžná v USA či Velké Británii, riziko přímého ovlivnění veřejného mínění novými majiteli, je naprosto reálné.
Tento stav se výrazně neliší od jiných států v naší oblasti, ale demokratická tradice v České republice způsobuje, že jej obyvatelé oprávněně kritizují.
Z pohledu EU se nejedná ovšem o nic neobvyklého a je s podivem, že podobná diskuse o svobodě sdělovacích prostředků v dalších státech oblasti střední a východní Evropy se již dávno neuskutečnila. Zjevně se jedná o dvojí standardy, a to je hodno výrazné kritiky.

Jaromír Kohlíček