KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VČS MO KSČM OSEK 24. 10. 2019

Ve čtvrtek 24. října v podvečer se konala výroční členská schůze MO KSČM Osek. Nově zvolená předsedkyně organizace Táňa Dondová podala zprávu za poslední rok, co ve funkci místopředsedkyně řídila organizaci. Zrekapitulovala akce, které dělají komunisté ve městě jako jediná organizace, která vykazuje nějakou činnost. Dobrá je i spolupráce se zastupiteli zvolenými za KSČM. Protože jsou všichni tři bez politické příslušnosti, nebyli na jednání VČS pozváni. Ze své činnosti se zpovídali komunistům na Diskusním klubu 26. září. Hospodářka Miluše Charvátová seznámila VČS s návrhem rozpočtu na rok 2020 a apelovala na zvýšení průměrného členského příspěvku. Předsedkyně organizace podala plán akcí na rok 2020 a pozvala všechny na vánoční posezení 5. 12. K návrhu sjezdových materiálů se členové nevyjádřili, údajně je před konáním VČS neměli k dispozici, i když byly do organizací distribuovány v tištěné verzi i prostřednictvím e-m pošty v dostatečném předstihu. S. V.Dvořák vyjádřil politování nad tím, že na VČS nebyli přítomni zastupitelé. Poukázal na to, že všichni tři pracují velmi dobře. Upozornil, že pro příští volby musí být tým kvalitních kandidátů znám dopředu a musíme se obrátit na sympatizující, protože vlastními silami by kandidátka nebyla naplněna. Doplnila jej předsedkyně MO upozorněním, že kandidátku musí schvalovat MO KSČM. Před diskusí k návrhům směrem k Okresní konferenci vystoupil předseda OV KSČM Tomáš Zíka, který zrekapituloval dosavadní návrhy z ostatních VČS a přiblížil možnosti volby. Po delší diskusi k jednotlivým postům Jana Sýkorová seznámila VČS s návrhem usnesení. Předsedkyně MO KSČM pozvala přítomné na teplický Diskusní klub s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem 29. 10.
(jh)