KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

OKRESNÍ KONFERENCE KSČM TEPLICE 20. 1. 2018

Maraton okresních konferencí KSČM v Ústeckém kraji pokračoval v sobotu 20. ledna v Teplicích. OK se zúčastnilo 38 delegátů s hlasem rozhodujícím a 6 hostů. Mezi nimi byla i jediná poslankyně KSČM z Ústeckého kraje – Ing. Hana Aulická- Jírovcová. V pracovním předsednictvu mimo ní zasedl i předseda KV KSČM a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a poslanec EP Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. Okresní konferenci zahájil předseda OV Tomáš Zíka. Během šestihodinového maratonu delegáti projednali předložené materiály, zvolili nové orgány a přijali konkrétní usnesení, kterým se bude okresní stranická organizace řídit další dvouleté funkční období Nejvíc pozornosti bylo věnováno přípravě na volby do Senátu ve volebním obvodu Teplice, kde změří své síly s dalšími kandidáty Tomáš Zíka. Cílem je minimálně postup do druhého kola. Velký úkol stojí před okresní stranickou organizací v podzimních volbách do obecních zastupitelstev. Jak řekl hejtman a starosta Bíliny Oldřich Bubeníček, v místech bychom se mohli prosadit a uspět.  V přestávkách jednání byl delegátům promítán fotodokument od OK k OK, který zachycoval na 97 fotolistech více jak šedesát akcí, které komunisté v okrese Teplice realizovali od poslední okresní konference v lednu 2017.
Text a foto Jitka Hanousková