KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

9. ZASEDÁNÍ OV KSČM 7. 11. 2017

Člen ÚV KSČM za okres Teplice Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. seznámil 9. zasedání OV KSČM s průběhem a závěry 9. zasedání ÚV KSČM. OV projednal zprávu o činnosti výkonného výboru od posledního zasedání,  zprávu OVŠ o výsledku voleb do PS PČR, zprávu o realizaci POZ VČS ZO, MO, MK a OK, schválil rozpočet OV KSČM na rok 2018. Jednání byl přítomen hejtman ÚK a předseda KV KSČM Oldřich Bubeníček. Většina obsáhlé diskuse se točila kolem voleb. Předseda OV KSČM Tomáš Zíka připomenul fakt, že přes značný propad v preferencích dosáhl Ústecký kraj nejlepšího výsledku v rámci republiky a okres Teplice získal 9.19 %. Poděkoval kandidátům i členům, kteří se na volební kampani podíleli. Okresní výbor v rámci  přijatého usnesení vyzval předsedu KSČM s. V. Filipa a místopředsedu zodpovědného za volby s. J. Dolejše, aby z volebního debaklu vyvodili osobní odpovědnost a dali své funkce k dispozici.

Jitka Hanousková