KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

DISKUSNÍ KLUB TEPLICE 24. 1. 2017

První letošní diskusní klub v Teplicích byl ve znamení Evropské Unie. Poslanec EP Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. přiblížil především detaily volby předsedy a místopředsedů EP. Rozebral imigrační politiku a kvóty, které by měly připadnout  ČR. V diskusi se hovořilo o situaci v  Sýrii, Turecku, vztahu Evropy a Ameriky. Mezi účastníky DK byl i krajský zastupitel, uvolněný předseda výboru pro kulturu a památkovou péči Ing. Jaroslav Dubský. Tajemnice OV KSČM Jitka Hanousková pozvala zájemce na další DK.  21. 3. bude s kandidáty okresu Teplice pro volby do PS PČR a 30. 5. v Teplicích přivítáme poslankyni PS PČR a stínovou ministryni pro rezort práce a sociálních věcí za KSČM Ing. Hanu Aulickou-Jírovcovou.

(jh)