KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PIETNÍ AKT K 81. VÝROČÍ POPRAVY HERTY LINDNEROVÉ

MO KSČM Krupka si 29. března 2024 připomenula 81. výročí popravy Herty Lindnerové. Připomínku života a hrdinné smrti odpůrkyně nacismu a účastnice protinacistického hnutí odporu Herty Lindnerové, jejíž život nacisté násilně ukončili 29. 3. 1943 připomenula předsedkyně MO KSČM  Irena Kořanová. Herta pocházela z manželství Němce a Češky. Působila jako členka Komunistického svazu mládeže. Po obsazení českého pohraničí Němci pomáhala v Drážďanech formovat odbojovou organizaci Lindenbrüder, která se maskovala jako horolezecké sdružení. V listopadu 1941 byla spolu s dalšími odbojáři organizace zatčena a následně vězněna rok v Berlíně. Roku 1943 ji nacisté nechali popravit. Město vybudovalo park, který nese její název a má v něm umístěnou pamětní desku a bustu.    

                                                                                                           (jh)