KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

MÁJOVÉ POSEZENÍ V KOŠŤANECH

12. května v podvečer se v klubu seniorů v Košťanech sešli komunisté, členky LKŽ i sympatizující na dalším Májovém posezení. Tradici zahájili vloni a hodlají v ní pokračovat. Setkání zahájili předsedkyně LKŽ Drahuška Králová a předseda MO KSČM Jiří Dudešek. Tajemnice OV KSČM Jitka Hanousková zrekapitulovala májové akce v okrese Teplice, poděkovala místním za iniciativu, informovala o přípravě červnových akcí a požádala o včasné zajištění členů a náhradníků do okrskových volebních komisí pro podzimní volby do PS PČR. Májového posezení se zúčastnil i předseda MO KSČM Krupka a člen VV OV KSČM Petr Kadavý. Nechyběl ani místostarosta za KSČM Zbyněk Král. Všichni se dobře bavili a již se těší na 10. září, kdy budou košťanští pokračovat v další započaté tradici, posezení ke dni horníků.