KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

MÁJOVÉ POSEZENÍ V KOŠŤANECH

20. května v podvečer se v klubu seniorů v Košťanech sešli komunisté, členky LKŽ i sympatizující na Májovém posezení. Setkání zahájili předsedkyně LKŽ Drahuška Králová a předseda MO KSČM Jiří Dudešek. Zastupitelka Ústeckého kraje Jitka Hanousková zrekapitulovala májové akce v okrese Teplice, poděkovala místním za iniciativu, informovala o přípravě na podzimní volby a pozvala na diskusní klub k závěrům IX. sjezdu. Následovala příjemná zábava. Na podzim si chtějí v Košťanech takové posezení zopakovat, nejlépe ke dni horníků.