KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PA k 79. výročí osvobození 9. 5. v Teplicích

MO KSČM Teplice, Spolek Rusů žijících v Teplicích a OR KČP připravili na 9. květen pietní akt u památníku rudoarmějce v Havlíčkových sadech. Památník byl ještě v dubnu potřísněn červenou barvou . Magistrát města zajistil její odstranění a provedl parkovou úpravu v okolí památníku.
V rámci PA připomenuli útrapy 2.světové války a hrdinství osvoboditelů představitelé všech tři pořádajících subjektů.
(JH)