KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

KRAJSKÁ KONFERENCE KSČM 24. 2. 2018

V Ústí nad Labem se dnes konala Krajská konference KSČM. Projednala a schválila zprávu o činnosti a dalších úkolech Ústeckého KV KSČM, zprávu o činnosti KRK a KRoK KSČM, potvrdila členy KV KSČM zvolené na okresních konferencích a kandidáty pro volby do Senátu ve volebních obvodech Chomutov, Litoměřice a Teplice. Zvolila KRK a KRoK. Předsedou KV KSČM byl opět zvolen Oldřich Bubeníček. Krajské konferenci byl přítomen místopředseda KSČM Josef Skála a předsedkyně ÚRoK Helena Vrzalová. Nechyběli poslankyně PS PČR Hana Aulická-Jírovcová, senátor PČR Václav Homolka a poslanec EP Jaromír Kohlíček.  

(jh)