KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Archivováno 20.11.2017

JEŠTĚ JE ČAS SITUACI ŘEŠIT

Zajímavý průběh mělo poslední zasedání KV KSČM Ústeckého kraje. Více než polovina jednání byla věnována proběhlým volbám. Jediným řešením je podívat se dopředu. A dívat se hodně daleko. Byl jsem rád, že se převážná většina členů shodla na řadě rozumných názorů. Jednak schválil výbor požadavek vůči ÚV KSČM, aby se urychlila příprava sjezdu a byl svolán jako mimořádný. To znamená od prosincového zasedání do dvou měsíců. A také aby byl dvoudenní. Reálně se dá předpokládat, že již u procedurálních otázek bude dlouhá diskuse. A na důležitá rozhodnutí potom nebude příliš času. Hovořilo se také o tom, že by měl Ústecký kraj navrhnout kandidáty na předsedu strany i některé místopředsedy. Výsledky kraje k tomu opravňují. Jména sice padala, ale zatím jen v kuloárech. Padl i návrh, aby limitem pro volbu byl věk. Stále je šance stranu zachránit, ale to se musíme k situaci postavit jako sociální demokracie. Tedy jasně říci, že volby byl velký propadák a stranu musí vést noví lidé. Není to nic proti nikomu, je to pouze tvrdá realita. Ještě před zahájením okresních konferencí projedná krajský výbor konkrétní návrhy do vedení strany a konference se vyjádří, případně navrhnou další kandidáty. Pokud by ÚV KSČM schválil mimořádný sjezd, musely by se přípravy urychlit. Ale je otázka, zda tento VV ÚV KSČM i samotný ÚV KSČM má na nějakém razantním řešení zájem.

Oldřich Bubeníček

CELOREPUBLIKOVÁ PRACOVNÍ PORADA SEKCE REGIONÁLNÍCH DĚJIN KLUBU SPOLEČENSKÝCH VĚD 11. 11. 2017

Pracovní porada k aktuálním problémům regionálních dějin ČR byla konaná pod záštitou Ústeckého kraje. Jejím cílem bylo projednání aktuálních úkolů v oboru regionálních dějin, boj proti zkreslování historických pramenů, podchycení významných výročí v roce 2018, práce s osobnostmi a v neposlední řadě výměna zkušeností z mapování historie v regionech. U příležitosti porady byl vydán bulletin, kde byly některé diskusní příspěvky zveřejněny (i ten za okres Teplice na téma Mapování života OV KSČM Teplice, které jsem doplnila konkrétními příklady našich aktivit). Některé příspěvky jsme dostali v tištěné podobě a můžeme z nich čerpat při dalším mapování regionálních dějin. Kromě různých publikací připravili organizátoři i výstavku z materiálům jednotlivých regionů. Nechyběly mezi nimi ani naše zpravodaje. Velmi zajímavá byla výstavka vyznamenání, kterou připravil KČP. Poradu zahájil místopředseda KSV Václav Exner. Hostem porady byl předseda KSS Jozef Hrdlička, který seznámil přítomné se svými dojmy z oslav 100. Výročí VŘSR, kterých se zúčastnil v Petrohradu. Samozřejmě, že se nevyhnul ani problémům KSS. Poradu pozdravil Jiří Křesťan z Národního archivu, předsedkyně LKŽ Květa Šlahůnková, předseda NR KČP Rudolf Peltan, 1. místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu Emil Kulfánek, pražská zastupitelka Marta Semelová, Milan Krajča za České mírové hnutí a krajský zastupitel Středočeského kraje Zdeněk Štefek. V diskusi se vystřídalo hodně zajímavých osobností s tématy k zamyšlení. Poradu s přehledem řídil vedoucí sekce regionálních dějin František Kovanda. Potěšilo mě Čestné uznání, které jsem obdržela za spolupráci v rozvíjení činnosti sekce regionálních dějin.
                                         Jitka Hanousková

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL PRO DSS HÁJ U DUCHCOVA

Víte, co je sociální automobil? Já to do dneška nevěděla. Je to nejprestižnější projekt firmy Kompakt s.r.o. a je postaven na zcela jednoduché, ale podstatou velmi závažné myšlence. Za spoluúčasti firem a společností se společnost snaží o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí. Od roku 1997, kdy společnost Kompakt zahájila realizaci tohoto projektu, se podařilo za pomoci firem a společností po celém území naší republiky s úspěchem předat již 650 „sociálních automobilů“. Tím posledním v řadě byl dnes nový osobní automobil pro Domov sociálních služeb Háj u Duchcova. Spolu s Ing. Jaroslavem Dubským, zástupcem Ústeckého kraje jako zřizovatele příspěvkové organizace DSS, jsem se slavnostního předání zúčastnila. Kromě starosty obce Karla Drašnera byli přítomni zástupci téměř všech sponzorů, kteří mají na automobilu svou reklamu. Všechny uvítal ředitel DSS Ing. Oldřich Malý. Milé bylo i kulturní vystoupení klientů zařízení. Po slavnostním předání klíčů měli účastníci možnost prohlédnout si prostory DSS a sami se přesvědčit, co vše se dá pro klienty a s klienty vytvořit. Přejeme sociálnímu automobilu hodně kilometrů bez nehod a pracovníkům a klientům DSS prospěch z jeho využití.

Jitka Hanousková, členka představenstva KZ a.s.