KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ EP 24. – 27.10.2016

FOTO poslance J. Kohlíčka  s JUDr. Zuzanou Krejčiříkovou, ředitelkou útvaru Public Affairs, ČEZ a.s. z poslanecké pracovní snídaně 25.10.

SITUACE V SEVERNÍM IRÁKU

Situace v severním Iráku je velmi dramatická. Na jedné straně zde existuje, a to již poměrně dlouhou dobu, stabilizované autonomní území Kurdů, na druhé straně, na jihu a na jihozápadě od tohoto území, v místech, kde bývalo jádro starověké Asýrie, ve většinově sunnitské části Iráku, kde žila v minulosti velmi pestrá společenství, pak panuje pouze chaos. Tím, že po posledních volbách v Iráku nedošlo k dostatečně rychlé dohodě o vzniku nové vlády, vytvořilo se zde mocenské vakuum, a toho využil Islámský stát. Rozpuštěná armáda bývalého iráckého režimu se stala bohatým rezervoárem vycvičených vojenských sil. Krvavé potlačení sunnitské části Iráku bylo jen další roznětkou. Rozložená irácká armáda vyklidila, prakticky bez boje Mosul a střední část země. Na místě zanechala zbraně, munici i prakticky nepoškozené úřední budovy a dokumenty, stejně jako peníze v bankovních domech. Jezídové a křesťané se dostali do kritické situace, nucená konverze, únosy, otročení žen a dětí ohrožují samou existenci těchto komunit. Od poměrně vyspělého iráckého funkčního státu se díky intervenci USA a spojenců podařilo ohrozit existenci celého společenství. Je to i vina EU a je nejvyšší čas účinně zasáhnout, jinak nadále zůstáváme spoluviníky.

VNITŘNÍ BEZPEČNOST V EU        

Přijatá opatření pro zlepšení vnitřní bezpečnosti v EU nejsou veřejností dobře hodnocena. Body programu: informace o pohybu zahraničních teroristických bojovníků, prevence a boj proti radikalizaci, sankce proti teroristům, lepší výměna informací a další, jsou v pořádku, ale veřejnost negativně vnímá nesmyslnost dalšího  z pokusů o kriminalizování držení střelných zbraní.

             Tento návrh vzbudil u sportovních střelců, myslivců a dalších profesních skupin mnoho oprávněných pochyb o jeho smyslu a účelu. Ochrana občanů a kritických infrastruktur se převtělila v investiční opatření na vstupu do některých veřejných budov. Ve Francii jsou doprovázena mimořádným stavem. V Belgii vidíme na řadě veřejných míst vojáky s automatickými zbraněmi. Úřady se stále snaží zasáhnout do svobody internetu a prohloubit sledování vlastních občanů.

            Domnívám se, že veřejnost vítá snahu zesílit boj proti financování terorismu a jakýkoliv náznak o posílení ochrany vnějších hranic EU. Na protiteroristických opatřeních je žádoucí spolupracovat nejen se zeměmi v oblasti Středozemního moře. Bez skutečně účinných kroků se totiž vnitřní bezpečnost států EU nezlepší. Komisař pro migraci vnitřní věci a občanství říká, že EU má být pro své občany prostorem svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic. Bohužel, kroky Evropského soudního dvora, národních soudů a Evropské komise vytvářejí z EU prostor bez vnějších hranic. To chceme?

ZLEPŠENÍ TVORBY PRACOVNÍCH MÍST VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH

Venkovské oblasti tvoří podstatnou část území EU. Již řadu let více než 50% obyvatel EU žije ve městech. Po 2. světové válce docházelo k úbytku pracovní síly v zemědělství a lesním hospodářství, za posledních 10 let se jednalo o čtvrtinu pracovních míst. Některé venkovské oblasti se doslova vylidnily, přitom právě zemědělství rozhoduje o vzhledu podstatné části území Unie. V příměstských oblastech se rozšiřují menší a střední sídla, kde většinou nebývá mnoho pracovních příležitostí, ale přitom bývají poměrně dostupné potřebné služby. V odlehlejších oblastech je problém tyto služby zajistit. Tomu odpovídá i věková struktura těch, kteří vedou zemědělské podniky. Evropská komise doporučuje přesměrování přímých plateb v rámci SZP směrem k drobným zemědělcům. Národní vlády mnohdy z prostředků svých státních rozpočtů, případně regionálních fondů zajišťují též podporu. Komise se domnívá, že předpisy v oblasti ochrany životního prostředí mají být jednoduché a srozumitelné a snadno proveditelné. Pro rozvoj pracovních příležitostí nabízí podporu producentů a zemědělců, kteří pěstují místní odrůdy a chovají místní plemena. Je zajímavé, že Komise si nevšímá nebezpečí, jež hrozí přijetím CETA, TTIP a dohody s Mercosur. Reálně vypadá doporučení podpořit služby související s turistikou. Jako kuriozitu vidím podporu vytváření specializovaných podniků s více než 200 úly, to nedostatek včelstev nevyřeší.