KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

DISKUSNÍ KLUB K ZÁVĚRŮM IX. SJEZDU KSČM V TEPLICÍCH 31. 5. 2016

Porada předsedů ZO KSČM teplické oblasti byla věnována závěrům IX. sjezdu KSČM. Předseda MV KSČM a současně i delegát sjezdu Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. přivítal své kolegy delegáty Natašu Schalkovou a Ing. Jaroslava Dubského. Nataša poděkovala všem, kteří jí zvolili jako delegáta na IX. sjezd KSČM. Přiznala, že to pro ni byla nová zkušenost. Byla mile překvapená z organizace sjezdu. Vše bylo vzorně připraveno a organizátoři zaslouží poděkování, odvedli spoustu  práce. Jarda Dubský porovnával IX. sjezd jak po organizační stránce i samotném průběhu s tím minulým v Liberci.  První zkušenost, že ani v Praze už nemusí komunisté chodit kanály. Druhá zkušenost – sjezdem se nesl duch střetu dvou pohledů na činnost KSČM. Jinak to vidí komunista, činný v komunální politice, jinak řadový člen.  Jaromír Kohlíček připomenul, že byl účastník buď jako delegát nebo host všech sjezdů, včetně 18. sjezdu KSČ a porovnával postavení strany v jednotlivých etapách. Vysvětlil, proč předestřel svoji představu o práci nového vedení strany a na závěr doporučil delegátům, aby zvolili za prvního místopředsedu mladého, vzdělaného a ve stranické práci osvědčeného Petra Šimůnka.  V diskusi se hovořilo o problematice získat pro práci v  KSČM mladé lidi, o  postavení okresů, o změnách ve vedení strany, budově i hospodaření.  Bylo kvitováno, že byl ustaven místopředseda pro ideologii a že ve vedení je pamatováno i na zástupce krajských samospráv. Na ty se ostatně stočil závěr diskusního klubu, protože se blíží volby do krajů a v tom našem nás čeká obhajoba vítězství a postu hejtmana. 

(jh)