KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

STAV POLITICKÝCH VZTAHŮ MEZI EU A RUSKEM

Kouzlem nechtěného je velmi jednostranný pohled autorů velmi jednostranně pojatého usnesení EP mezi EU a Ruskem. Je zajímavé, že ve zprávě se vůbec nezmiňují podivné podmínky existence ruskojazyčného obyvatelstva ve státech EU. Špičkou ledovce je existence celé skupiny lidí, kteří již po generace žijí a pracují stále v téže zemi, a přesto jsou neobčany.. Tento stav je v příkrém rozporu s mezinárodními smlouvami, které formálně EU a její členské státy uznávají. V celé zprávě lze jen obtížně nalézat paragrafy, ze kterých by nebyla patrná chorobná rusofobie autorů. Například v odstavci 16 se vyjadřuje znepokojení nad možná stovkami miliard EUR, které jsou každoročně vyprány v EU ruskými společnostmi a jednotlivci. V této souvislosti dlužno podotknout, že ministři 28 států EU odmítli návrh černé listiny, která měla obsahovat seznam zemí, ve kterých s největší pravděpodobností probíhají finanční operace na podporu teroristických operací. Jaké pokrytectví! Jediným pozitivním je odstavec 35 vyzývající k rozvíjení lidských kontaktů a …,zintenzivnění výměny studentů, účastníků odborné přípravy a mládeže, zejména v rámci programu Erasmus+. Autorům zřejmě ani nevadí, že se ruší smlouva o omezení raket středního a kratšího doletu, a že sankce proti Ruské federaci evidentně nepřinášejí státům EU žádné pozitivní výsledky.

Jaromír Kohlíček