KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

10. ZASEDÁNÍ OV KSČM 5. 11. 2019

V úterý 5. listopadu se konalo 10. zasedání OV KSČM Teplice. Předsedové ZO, MO a MV KSČM projednali a schválili zprávu o činnosti VV OV KSČM od 9. zasedání 24. 9., rozbor hospodaření za leden-září 2019, POZ Okresní konference a zprávu o průběhu vnitrostranických jednání. Delší dobu se diskutovalo o možnosti voleb na Okresní konferenci. Převážil názor volit aklamací, který bude delegátům OK doporučen. Návrh jednacího a volebního řádu OK bude předložen k diskusi na 11. zasedání OV KSČM 17. prosince. Předseda OV KSČM podal informaci o připravovaném zasedání KV KSČM, kterého se 11. 11. v Mostě zúčastní i předsedové a ekonomové všech sedmi okresů a jemuž bude přítomen i 1. místopředseda ÚV KSČM. (jh)