KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

DEN S KUBOU NA TEPLICKU

V úterý 19. 4. 2016 se uskutečnil tak jako každý rok v tuto dobu DEN S KUBOU na Teplicku. Pořádají ho územně organizační složky SČKP Teplice a Bílina. Chargé d´Affaires FÉLIX ANDRES LEÓN CARBALLO se pro nenadálou zdravotní indispozici omluvil a tak na setkání dorazil konzul Kubánské republiky v ČR ANGELO GUSTAV SUAREZ CORDERO, předseda Společnosti česko-kubánského přátelství Ludvík Šulda a tlumočnice kubánské ambasády Eva Mánková. Diplomat s doprovodem byl přijat hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Setkání se zúčastnila i krajská zastupitelka Jitka Hanousková. Dalším zastavením bohatého programu byla návštěva Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině, kde hosty provedl jednatel společnosti Jaroslav Herzinger. Chloubou nemocnice je nově otevřené Mamodiagnostické centum, detašované pracoviště Mamocentra Ústí n.L. Oběd v hotelu U Lva proběhl v příjemné atmosféře a zúčastnili se jej i starosta města Bílina Oldřich Bubeníček s chotí a zastupitel města za KSČM  Václav Mojžíš. Na cestě na besedu do Teplic hosty doprovodil místopředseda OV KSČM Tomáš Zíka. Mezi účastníky besedy nechyběl poslanec EP a předseda MV KSČM Teplice Jaromír Kohlíček, zastupitel Ústeckého kraje Jaroslav Dubský a předsedkyně LKŽ Nataša Schalková.  Z Ústí přijeli zástupci tamní územně organizační složky SČKP, kteří v závěru besedy účastníky pozvali na setkání s kubánskými, venezuelskými a vietnamskými přáteli  4. 6. pod Milešovkou. Jednatřicetiletý konzul zajímavě informoval o životě na Kubě, o právě probíhajícím sjezdu KS Kuby, o nedávné návštěvě prezidenta USA Baracka Obamy, o přetrvávající blokádě Kuby, o úspěších ve zdravotnictví, vědě a ve farmacii, o problémech se zastaralou technikou, o úspěších ve školství a kultuře atd. Zodpovídal na dotazy   pomoci Kuby dalším státům Latinské Ameriky, otázky vztahů s Ruskem, Čínou, Vietnamem, možného uplatnění trhů USA na Kubě, nasměrování Kuby po právě končícím sjezdu KS a řady dalších témat. Předseda SČKP Ludvík Šulda informoval o závěrech únorové Valné hromady a úkolech, které před SČKP čekají v tomto roce. Po srdečném rozloučení a předání dárků, mezi nimiž nechybělo ani tričko nadcházející 12. cykloštafety míru v našem okrese, odjeli hosté do Bíliny, kde je čekalo 30 zájemců o další informace z Ostrova svobody.  Přivítal je předseda územní složky Bílina Oldřich Bubeníček a nechyběli místní zastupitelé za KSČM Marie Merbsová, Václav Mojžíš a Hana Haklová z Hostomic. I zde proběhla beseda v přátelském duchu a příjemné atmosféře. A pak již nezbylo nic jiného než kubánskému konzulovi a jeho doprovodu poděkovat za příjemný den a popřát hrdinnému kubánskému lidu hodně odvahy  a sil v boji za uhájení socialismu. 

Jitka Hanousková, předseda územně organizační složky SČKP Teplice