KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VALNÁ HROMADA SČKP 15.4.2023

V sobotu 15. 4.  jsem se zúčastnila za územní složku Teplice Valné hromady Společnosti česko-kubánského přátelství v Praze. Milými hosty VH byla nová  velvyslankyně  Kubánské republiky v ČR Saylín Martínez Tarrio a konzulka Vanesa Ortego. Tlumočila jako vždy Eva Mánková. Jednání zahájila předsedkyně SČKP Tereza Čechová Humpolcová. VH řídila místopředsedkyně Hana Bestová. Po schválení programu požádal o slovo Milan Havlíček z KČP, který předal velvyslankyni vyznamenání, jež udělilo vedení Národní rady KČP v rámci internacionální spolupráce. Po volbě návrhové  komise podala předsedkyně SČKP zprávu o činnosti za rok 2022.  Potěšilo mě, ze ve zprávě zazněl výčet všech aktivit našich územních složek v Teplicích a v Bílině. Po zprávě následovalo vystoupení nové velvyslankyně.  Vyslovila potěšení, že první její setkání v Praze je právě s členy SČKP, se kterými bude celé funkční období spolupracovat. Připomenula hrdinství Kubánského lidu, který již více jak 60 let trpí nepřátelskou politikou USA. Poděkovala za pomoc a podporu ve prospěch Kuby. Vyzdvihla oddanost kubánského lidu své zemi a revoluci. 26. 3. se uskutečnily volby a ve velmi ztížených podmínkách se jich zúčastnilo 75 % obyvatel. Ubezpečila členy SČKP, že bude  s týmem pracovníků velvyslanectví pokračovat ve spolupráci s pobočkami, v návštěvách jednotlivých míst v rámci ČR i v individuálních setkáních se členy SČKP. Následovala zpráva o hospodařeni a zpráva revizní komise. Předsedkyně SČKP  seznámila  VH s návrhem rámcového plánu práce na rok 2023. Jednání pozdravil jménem vedení KSČM mistopředseda Milan Krajča a seznámil přítomné se zdravici Kubánskému institutu přátelstvi mezi národy. Vyzdvihl práci jeho prezidenta Fernando Gonzaleze. V diskusi poděkovala předsedkyně LKŽ Květa Šlahúnková za spolupráci s SČKP. Inženýr Josef Štofan z Brna pozval  jako první velvyslankyni k celodenní návštěvě územně organizační složky Brno a všechny členy SČKP k návštěvě muzea Kuby v Lukové. Požádal VH, aby v rámci usnesení odsoudila  a odmítla knihu Třešně v rumu, která podává falešný  a zkreslený obraz o Kubě. K návštěvě svých organizačních složek pozvali i další účastníci VH, nechybělo ani pozvání Teplic na zářijový Den s Kubou. Vzhledem k tomu, že VH byla prvním setkáním s novou velvyslankyní, nebyla diskuse směrována výhradně na samotnou činnost organizačních složek, ale především na situaci na Kubě a názory velvyslankyně na řadu aktuálních problémů. Návrh na usnesení z VH podal Vladimír Sedláček. Usnesení bylo jednomyslně přijato. Na závěr bylo pořízeno společné foto všech účastníků .

 

text a foto Jitka Hanousková